leermiddelen

Toetsen in portal vernieuwd

Regelmatig kwamen in 2016 vragen van docenten binnen over de gemiddelde scores van de leerlingen voor de profieltoetsen in de e-learning portal. Uit analyse van de cijfers bleek dat de gemiddelde score ongeveer 0,7 tot 1 punt te laag was. Toetsenbank cijfers

Aan de achterkant van de site kan het Platform per vraag zien hoe vaak die gesteld is en per antwoord hoe vaak een leerling daarvoor gekozen heeft. Op basis van deze analyse is gewerkt aan een aanpassing van de vragenset.

De profieltoetsen in de portal zijn inmiddels aangepast. Het streven is om landelijk een gemiddeld cijfer van 6,2 te behalen. Waarvan ongeveer 15 % onvoldoende zou moeten zijn. Dan heb je een kwalitatief goede toets die een reëel beeld geeft van het beheersen van de lesstof.

We houden het verloop van het gemiddelde cijfer in de gaten, maar het duurt even voor er weer voldoende scores beschikbaar zijn om een conclusie te trekken.

Mochten uw leerlingen laag scoren, dan kan het interessant zijn eens te kijken naar de score die ze halen op een facet oefentoets van Cito. Die toetsen zijn vergelijkbaar met de cspe toetsen.

Er zijn inmiddels ook toetsen voor de keuzevakken beschikbaar.