nieuws

Veldraadpleging conceptsyllabi 2020

Veldraadpleging conceptsyllabi 2020

11 januari 2018

Het CvTE (College voor Toetsen en Examens) vraagt uw mening over de conceptsyllabus voor het cspe. En daarmee de onderwerpen die aan bod komen tijdens de lessen. Via de link onderaan dit bericht komt u direct bij de enquête.

Een syllabus is een beschrijving van de examenstof voor het cspe. Het beschrijft welke onderwerpen wel en niet aan bod kunnen komen in het centrale examen. Het CvTE heeft syllabi bijgesteld op basis van ervaringen uit het veld. 

Om te kunnen beoordelen of de conceptsyllabi voldoen en de gewenste informatie bevatten over de aanpassingen leggen ze de conceptversies graag aan u voor. De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden gewogen en mogelijk verwerkt in de versie van de syllabus 2020.

In de periode tussen 8 tot en met 28 januari 2018 kunt u uw mening geven over een conceptsyllabus.


2D CAD tekenen wel of niet voor BB leerlingen?

De docentvertegenwoordigers in de Syllabuscommissie BWI willen aan bovenstaand bericht graag het volgende toevoegen.

Een van de besproken onderwerpen is 2D CAD tekenen voor BB leerlingen. De Syllabuscommissie kon het op dit gebied niet eens worden en wil hier tijdens de veldraadpleging extra aandacht op vestigen, zodat we de mening van de docenten BWI krijgen. Uw stem telt dus!

De vraag is of 2D CAD tekenen voor BB leerlingen geschrapt moet worden of niet, zodat alleen het 3D tekenen blijft staan.

Argumenten voor schrappen van 2D CAD tekenen zijn:

 • Veel tijdswinst doordat je één programma minder hoeft aan te leren en inhoudelijk weinig verliest. Daardoor blijft meer tijd over om praktische technieken aan te leren
 • Basis leerlingen stromen door naar niveau 2 waar studenten ook niet in 2D CAD te hoeven tekenen.
 • Architecten, tekenbureaus en steeds meer aannemers tekenen in 3D en niet meer in 2D.
 • Tekenvaardigheid wordt nog steeds aangeleerd door in een 3D tekenprogramma te tekenen.
  • Een 3D tekenprogramma geeft de leerling meer inzicht in constructies en verbindingen (what you see is what you get)
  • Een 3D tekenprogramma is snel aan te leren en biedt nog steeds de mogelijkheid plattegronden en aanzichten te genereren.
 • Tekeninglezen vanaf een werktekening in 2D blijft gewoon gehandhaafd in de syllabus. Het gaat dus echt alleen om het schrappen van het 2D CAD tekenen.

Argumenten tegen schrappen van 2D CAD tekenen zijn:

 • 2D CAD tekenen vergroot het inzicht in constructies en aanzichten
 • Gevoel voor verhouding en aansluiting van verschillende materialen gaat beter bij 2D CAD tekenen.

Laat uw mening tellen door te reageren. U kunt uw mening over 2D tekenen kwijt in het opmerkingenveld aan het einde van de enquete. 


Ga direct naar de enquête

Het CvTE dankt u vast hartelijk voor uw medewerking,