nieuws

Veranderen van leerweg

Veranderen van leerweg

6 februari 2018

Scholen vragen geregeld hoe het zit met het veranderen van leerweg en stapelen in het vmbo. Dit lijkt minder eenvoudig sinds de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s, maar dat is niet het geval.

Er is op dit thema niets veranderd ten opzichte van de oude situatie. Uitgangspunt is dat leerlingen die vakken willen volgen in een andere leerweg, en die deze vakken af willen sluiten met een examen, het hele examenprogramma van de betreffende vakken moeten volgen.

Dat betekent dat deze leerlingen ook deel moeten nemen aan alle examens (schoolexamens en centrale examens) van dat vak. Het is aan de school om te bepalen óf een leerling kan veranderen van leerweg en op welke manier dat vormgegeven wordt.