nieuws

Veldraadpleging syllabus 2021

Veldraadpleging syllabus 2021

8 januari 2019

Het CvTE (College voor Toetsen en Examens) vraagt middels een digitale enquête de mening van het onderwijsveld over de conceptsyllabus 2021 voor het cspe. En daarmee de onderwerpen die aan bod komen tijdens de lessen. Via de link onderaan dit bericht komt u direct bij de enquête.

Een syllabus is een beschrijving van de examenstof voor het cspe. Het beschrijft welke onderwerpen wel en niet aan bod kunnen komen en geeft u houvast bij het voorbereiden van uw leerlingen op het cspe. De syllabi voor het examenjaar 2021 zijn door het CvTE bijgesteld op basis van het gewijzigde examenprogramma en ervaringen uit het veld.

Om te kunnen beoordelen of de conceptsyllabi voldoen en de gewenste informatie bevatten over de aanpassingen legt het CvTE de conceptversie graag aan u voor. De resultaten van de digitale veldraadpleging worden gewogen en mogelijk verwerkt in de syllabus 2021. De definitieve versie wordt gepubliceerd voor september 2019.

In de enquête vindt u ook de conceptsyllabus. In de periode van 7 januari 2019 tot en met 27 januari 2019 kunt u uw mening geven over de conceptsyllabus.

Ga direct naar de enquête

Het CvTE dankt u vast hartelijk voor uw medewerking,