nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

15 januari 2019

Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Natuurlijk worden de grijze vlekken examens besproken en komt aan de orde hoe het examen het best georganiseerd kan worden (wat mag en wat kan).

Er zijn sessies voor alle profielen (met uitzondering van Maritiem) en er is een vakoverstijgende bijeenkomst voor examensecretarissen / docenten die vooral belast zijn met de organisatie van het examen. Let op: de middagsessie voor D&P is bedoeld voor docenten die dit profiel in de GL aanbieden.

Ochtend óf middagsessie
Bijna het gehele programma wordt 2 keer aangeboden, één keer in de ochtend en éen keer in de middag. Het programma loopt in de ochtend van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur en in de middag van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur. U kiest óf voor het ochtend- óf voor het middagprogramma. Er is géén plenair deel. Voor een lunch wordt gezorgd.

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats bij het Postillion Hotel in Bunnik.

Kosten, inschrijven en meer informatie