nieuws

Pilot nieuwe leerweg

Pilot nieuwe leerweg

7 april 2020

De theoretische en gemengde leerweg van het vmbo worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In deze leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Vanaf 2021 gaan scholen ervaring opdoen in het vormgeven van het praktijkgerichte programma. 

Dat programma kan een bestaand beroepsgericht programma voor de GL zijn, maar ook een nieuw vak, zoals T&T.

Vanaf 2021 gaan scholen, in het kader van de pilot nieuwe leerweg, met leerlingen ervaringen opdoen in het vormgeven van het praktijkgericht programma en de nieuwe leerweg. Deze pilot start (dan nog zonder leerlingen) uiterlijk 1 december 2020.

Scholen kunnen zich aanmelden voor de pilot. Via loting wordt bepaald welke scholen tot de pilot toegelaten worden. Eind mei wordt er een digitale informatiebijeenkomst over de pilot verzorgd. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Zodra bekend is wanneer de informatiebijeenkomst plaatsvindt krijgt u hierover bericht en wordt dit op de genoemde site bekend gemaakt.