nieuws

Landelijke Studiedag verplaatst naar 2021

Landelijke Studiedag verplaatst naar 2021

21 april 2020

Met pijn in het hart laten we jullie weten dat de Landelijke studiedag 2020, die gepland stond op woensdag 27 mei, helaas niet doorgaat.

De reden kunt u vast wel raden: het is in deze tijd niet mogelijk met 450 personen bij elkaar te komen. Een verplaatsing van 27 mei naar een datum in juni kunnen we, hoewel het misschien zou mogen, met het risico op besmetting niet verantwoorden. Verplaatsing naar het najaar roept veel vraagtekens op rond de maatregelen die dan van kracht zijn en rond de drukte die docenten mogelijk hebben met het inhalen van programma's.

Nieuwe datum: woensdag 2 juni 2021, Spoorwegmuseum Utrecht

Het Platform vmbo BWI heeft in overleg met de locatie besloten de eerstvolgende Landelijke Studiedag BWI plaats te laten vinden op woensdag 2 juni 2021 in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Daarmee zijn we weer terug op de eerste woensdag van juni. Bijkomend voordeel in 2021 is dat er op deze dag geen bekendmaking van de N-term voor de beroepsgerichte vakken is (dat is een week later).

Zet u woensdag 2 juni 2021 vast in uw agenda! Dan wordt het een extra feestelijke dag!