nieuws

PTA aanpassen bij niet doorgaan stages

PTA aanpassen bij niet doorgaan stages

16 november 2020

Mag je een PTA aanpassen als stages door corona niet door kunnen gaan? Deze vraag kreeg het SPV (overkoepelende stichting voor de vmbo platforms). Hun antwoord geven we graag aan u door.

Veel vmbo-scholen laten hun leerlingen stage lopen om zo te ervaren hoe het is om in een bepaald beroep of werkveld te werken en, mede op basis daarvan, een keuze te maken voor een vervolgopleiding. Vaak is deze stage opgenomen in het PTA als een van de ‘schoolexamencijfers’. Dat kan.

Maar in coronatijd kan de stage niet altijd doorgang vinden. Als een stage door overmacht niet door kan gaan, mag u het PTA aanpassen, ook na 1 oktober. Uiteraard stelt u van deze aanpassing de leerling, hun ouders en de onderwijsinspectie op de hoogte.

Meer nieuws over het PTA op de site van SPV