nieuws

Goed Toezicht: raadpleging docenten

Goed Toezicht: raadpleging docenten

3 juni 2021

Op ma 21 juni raadpleegt het Platform graag de docenten vmbo BWI over 'Goed Toezicht' in het praktijklokaal. Deze raadpleging is onderdeel van de ontwikkeling van een handvat waarmee docenten en management in gesprek kunnen gaan over veilig werken en verantwoord (voldoende) toezicht.

Het document 'Veilig werken en verantwoord toezicht' moet een standaard worden voor normen rond Goed Toezicht in het praktijklokaal. Daarvoor hebben we draagvlak bij dé deskundigen rond BWI nodig. En dat bent u: de docenten BWI. Wilt u nu al het concept document ontvangen, meedenken en bepalend zijn voor de norm rond Goed Toezicht? Meldt u dan aan. 

Meld u aan voor de bijeenkomst op 21 juni »

Het te ontwikkelen document gaat in op vragen als: aantal leerlingen versus toezichthouders (docenten, assistenten, instructeurs), wat doe je met een assistent zonder BWI kennis (telt die mee?), randvoorwaarden voor bevoegdheid en met name bekwaamheid, zichtlijnen in het lokaal, leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, toezicht in de machinale, e.d.

De planning voor de raadpleging van docenten BWI is:

  • 3 tot 9 juni: Inschrijven
  • 9 juni: Toesturen concept document met aantal vragen
  • 14 juni: Reactie op vragen retour
  • 21 juni 16:00: Bespreking document en vragen

Vragen? Neem contact op met het Platform »

Alleen vmbo BWI docenten kunnen zich voor de bijeenkomst over het document 'Goed Toezicht' opgeven.

Het Platform werkt voor de ontwikkeling van het document 'veilig werken en verantwoord toezicht' samen met Voion, de Arbo organisatie voor het VO.