nieuws

Pro / vmbo-onderbouwklas vormgeven

Pro / vmbo-onderbouwklas vormgeven

16 november 2021

Sinds 2019-2020 mogen scholen voor praktijkonderwijs samen met een vmbo-school in een pilot een pro / vmbo-onderbouwklas vormgeven. Scholen maken eigen keuzes hoe ze dat precies aanpakken.

De onderbouwklas pro/vmbo is bedoeld voor leerlingen waarover twijfel bestaat of ze het best op hun plek zijn in het praktijkonderwijs of in het vmbo.

Leerlingen krijgen twee of drie jaar de tijd om te werken aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Ze mogen maximaal 500 klokuren per jaar les krijgen op de vmbo-locatie. Leerlingen die dat kunnen, stromen na twee of drie jaar door naar de bovenbouw vmbo.

Lees het artikel over de ervaringen van het Twents Carmel college

Meer informatie over de pilot op de site van de rijksoverheid