kiezen voor vmbo BWI

wat is het vmbo?

Het vmbo is het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Ongeveer de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. De rest gaat naar praktijkonderwijs, havo of vwo. Bijna alle vmbo’ers stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Het vmbo duurt vier jaar en bestaat sinds 1999. Daarvoor was het mavo en vbo. De eerste twee jaar, de onderbouw, zijn basisvorming. Dat bestaat uit algemeen vormende vakken en oriëntatie op beroepen.

In het derde en vierde leerjaar specialiseer je je. Beroepsgericht of in een vakkenpakket. Dan kunnen de toetsen en (praktische) opdrachten meetellen voor je examencijfer. De meeste landelijke eindexamens doe je aan het einde van het vierde leerjaar.

Je leert het . . pag 5 -1