kiezen voor vmbo BWI

leerwegen

Het vmbo heeft vier leerwegen. Ze verschillen vooral in de hoeveelheid praktijkvakken.

De eerste keuze op het vmbo is de leerweg. Of eigenlijk is die al in groep 8 van de basisschool gemaakt. Op basis van het advies van de leerkracht en de Cito-toets is een leerweg of een combinatie gekozen. Bijvoorbeeld Theoretisch / Kaderberoeps. Op het vmbo maak je in het tweede leerjaar een definitieve keuze. De vmbo school helpt daarbij. Merk je dat een andere leerweg beter bij je past? Dan kun je soms overstappen. Overleg dat met de school.

De leerwegen zijn:

Basisberoepsgerichte Leerweg (BB)

Opleiding als je graag leert door te doen. Dus als je praktisch ingesteld bent. Het examenprogramma bestaat uit vier algemene vakken (zoals Engels en wiskunde) en één beroepsgericht profielvak (bijvoorbeeld Bouwen, Wonen en Interieur). Daarbij ligt de nadruk op het ‘doen’. Het derde en vierde leerjaar bestaat voor ruim de helft uit het beroepsgerichte vak.

Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB)

Opleiding als je graag praktisch én theoretisch bezig bent. De naam verwijst naar toekomstige beroepen op kaderniveau (zoals werkvoorbereider of technisch tekenaar). De overeenkomst met BB is het vakkenpakket en de tijdsbesteding. Het verschil met BB is het niveau van het examen. De theoretische vakken benaderen het niveau van de theoretische leerweg. In het praktische examen ligt meer dan bij BB nadruk op theorie.

Gemengde Leerweg (GL)

Deze opleiding ligt dicht tegen de theoretische leerweg aan. Vooral geschikt als je geen moeite hebt met leren. Vijf van de zes examenvakken zijn theoretisch. Het niveau daarvan is gelijk aan de theoretische leerweg. Het zesde vak is een beroepgericht profielvak. Daaraan besteed je ongeveer evenveel tijd als aan elk van de andere vakken. Hierdoor bereid je je vast een beetje voor op een beroep. GL is verreweg de kleinste van de vier leerwegen.

Theoretische Leerweg (TL)

Opleiding met alleen theoretische vakken. Geschikt als je graag uit boeken theorie leert. En daar nog even mee door wilt gaan. Je doet examen in zes algemene vakken (zoals talen, wiskunde, economie). Alleen voor deze opleiding wordt ook de naam ‘mavo’ gebruikt . Vmbo TL en mavo is dus precies hetzelfde. Een aantal scholen biedt een variant op TL aan, zoals TL+. Vraag aan de school wat het verschil is met de TL op andere scholen. De school moet namelijk blijven voldoen aan de wettelijke eisen.