bwi op en na het vmbo

Werken in Duitsland

Werken in Duitsland

Als uw school in de buurt van Duitsland staat, kan het voor uw leerlingen interessant zijn in Duitsland te gaan werken. Over het algemeen liggen de salarissen daar net wat hoger als in Nederland. Maar er zijn ook valkuilen.

  1. Mbo diploma's worden meestal niet in Duitsland erkend, al werkt de deelstaat Noordrijn-Westfalen eraan om dit beter te regelen. Hbo en Universitaire diploma's worden overigens wel erkend.
  2. Niet alleen de taal is anders in Duitsland (denk ook aan de vaktermen), maar ook de cultuur. Zo is bijvoorbeeld deeltijdwerken in een leidinggevende functie in het algemeen niet aan de orde en is beroepseer, etiquette en orde belangrijk. Duitsers houden van regels en afspraken, liefst vastgelegd. Hier moet je tegen kunnen.
  3.  Belastingen, afspraken met Nederland, verzekeringen, omrekening van bruto naar netto. Net iets anders geregeld en je moet wel even uitzoeken of het goed geregeld is.
  4. De salarissen liggen net wat hoger en de kosten van levensonderhoud zijn ongeveer gelijk. Dus je houdt meer over. Maar kijk ook naar bijvoorbeeld uitbetaling bij (langdurige) ziekte. Wat betaalt de Duitse ziektekostenverzekering en moet je daar in Nederland nog belasting over betalen?