bwi op en na het vmbo

Doorstroom naar het MBO

Na je opleiding in Bouwen, Wonen en Interieur stroom je door naar het mbo. Daar specialiseer je je verder in je vak.

Dat kun je grotendeels op school doen of grotendeels bij een bedrijf. Bij dat laatste krijg je vaak te maken met een opleidingsbedrijf (ook wel samenwerkingsverband genoemd). Daarin werken bedrijven samen om je een opleiding aan te bieden met veel praktische ervaring.

Ook op het mbo wordt theorie en praktijk gecombineerd. Een belangrijk verschil met het vmbo is dat je zelfstandiger moet werken en dat je gericht een vak leert. Uiteraard wordt je daarbij wel begeleid door een praktijkopleider of leermeester.

Instroomeisen niveaus mbo 

Met je diploma van de basisberoepsgerichte leerweg stroom je door naar mbo niveau 2. Dat is een tweejarige opleiding. Je kunt daarna eventueel verder naar niveau 3 en zelfs niveau 4. Met de andere leerwegen stroom je in op niveau 2, 3 of 4. Dat wordt door het mbo bepaald. In dit document vind je meer informatie.

De uitstroomrichting op het vmbo is niet van belang voor toelating op het mbo. Dus ook met een vmbo opleiding economie (met wiskunde of natuur- en scheikunde 1) kun je op het mbo beginnen in een technische richting. Uiteraard heb je wel een voorsprong met een passende vmbo opleiding.

Doorlopende beroepsopleiding van 4 jaar 

Een aantal vmbo scholen bieden na de onderbouw een doorlopende beroepsopleiding aan. Dan worden het derde en vierde leerjaar van het vmbo en de twee jaar van mbo niveau 2 achter elkaar aangeboden. Een doorlopende opleiding op dezelfde school met dezelfde leerkrachten dus.