bwi op en na het vmbo

Eindexamen

In het vierde jaar (soms deels in het derde) doe je examen in zes vakken. Of eigenlijk in vijf, want het beroepsgerichte vak telt dubbel

Daarnaast doe je examen in Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuur- en Scheikunde. Het cijfer op je eindlijst is een combinatie van de cijfers voor de schoolexamens en het landelijk eindexamen. De cijfers in het derde leerjaar kunnen al meetellen voor je schoolexamen.

Maar let op: je mag alleen meedoen met het eindexamen als je een voldoende hebt voor de andere vakken die je in het derde jaar volgt, dus voor Maatschappijleer, Kunstvakken en Lichamelijke Opvoeding. Het is mogelijk vrijwillig een zevende vak te kiezen.

BWI lokaal 6