nieuws

Informatie OCW drie aspecten vmbo-examens

Informatie OCW drie aspecten vmbo-examens

11 april 2019

Het Ministerie van OCW geeft op hun site informatie over drie aspecten van de vmbo-examens waar scholen regelmatig vragen over hebben.

Het gaat om de volgende zaken:

  1. Achteraf switchen tussen gl en tl als het examen tegenviel (wat niet kan).
  2. Cspe-resultaten vervallen na overstap van kb naar bb, doubleren of zakken
  3. De losse eindcijfers en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken.

De eerste twee onderdelen hebben beide betrekking op wisselingen van de ene naar de andere leerweg. Tussen deze wisselingen zit een belangrijk verschil:

  • Een wisseling van gl naar tl of andersom betreft een wisseling waarbij het niveau van de algemene vakken hetzelfde blijft. Maar een wisseling kan alleen als het op tijd aangegeven is.
  • Bij een wisseling van kb naar bb is er sprake van een niveauverschil en een verschil in doorstroommogelijkheden.

Hierdoor zijn de gevolgen van en de mogelijkheden voor de wisselingen verschillend.

Lees de antwoorden op de site van OCW >>