Voorlichting

Primair onderwijs

Primair onderwijs

Doelgroep: groepen 7 en 8 PO

Kinderen groep 7 en 8 op een leuke manier in aanraking laten komen met facetten van BWI. Dit om het bestaan van een BWI opleiding onder de aandacht te krijgen en attentie en wellicht voorkeur te bereiken. Daarbij is het zaak dat leerling en ouders inzicht krijgen welke richtingen er op een vmbo school in het 3e en 4e jaar te kiezen zijn.

Kenmerken doelgroep:

 • korte spanningsboog
 • veel behoefte aan doedingen
 • moeite met stilzitten.
 • behoefte aan veel variatie in lesaanbod
 • laten zien werkt beter dan mondelinge uitleg
 • geef ruimte voor fantasie en creativiteit
 • leer geen te moeilijke dingen aan

Rol van de docent:

 • contactpersoon basisschool
 • initiator van activiteiten
 • coördinator van activiteiten
 • uitvoerder van activiteiten
 • eventueel samenwerken met andere techniekafdelingen binnen de school
Meer info

Onderbouw

Onderbouw

Doelgroep: klas 1 en 2 vmbo

In de loop van het tweede schooljaar maakt een leerling een keuze voor een profiel. In de eerste twee leerjaren is het belangrijk leerlingen goed te laten zien wat de mogelijkheden in Techniek en vervolgens BWI zijn.

Kenmerken doelgroep:

 • leerlingen zijn leergierig
 • werken graag in klein groepje met vriend(inn)en
 • zijn competitief; wedstrijdjes motiveert hen. Bestel gratis BWI gadgets als leuke prijsjes
 • geef ruimte voor fantasie en creativiteit

Rol van de docent:

 • initiator van activiteiten
 • coördinator van activiteiten
 • uitvoerder van activiteiten
 • eventueel inschakelen leerlingen afdeling
Meer info

Bovenbouw

Bovenbouw

Doelgroep: klas 3 en 4 techniek / BWI- inrichting lokaal

Doorstroom richting mbo BWI opleidingen stimuleren en zorgen dat BWI / techniek leerlingen een juiste match met een te kiezen richting maken.

Uit onderzoek blijkt de keuze van leerlingen voor een profiel mede bepaald wordt door de uitstraling van het lokaal. Kijk onder de button Voorlichting > Upgrade lokalen voor adviezen en werktekeningen.

Kenmerken doelgroep:

 • kunnen abstract denken
 • willen uitgedaagd worden
 • willen het geleerde direct in de praktijk brengen
 • kunnen alleen of samen werken
 • geef ruimte voor fantasie en creativiteit
 • willen weten wat ze met het geleerde in de toekomst kunnen doen

Rol van de docent:

 • contactpersoon gerelateerde afdelingen mbo
 • initiator van activiteiten
 • coördinator van activiteiten
 • uitvoerder van activiteiten
Meer info