downloads

Arbo

Downloads bij Veiligheid in praktijklokalen
Het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur en Voion (voorheen Arbo-vo) hebben de map Veiligheid in Praktijklokalen uitgebracht. Hier kunt u de bestanden downloaden waarnaar verwezen wordt:

VO-signaal Organiseren van goed toezicht op leerlingen
´Hoeveel leerlingen mogen er in het praktijklokaal´ is een veel voorkomende vraag. Helaas zijn daar geen harde cijfers voor vastgesteld. Om docenten en directies een handvat te bieden is deze VO-signaal ontwikkeld. Achtereenvolgens gaat dit VO-Signaal in op: Huidige richtlijnen voor goed toezicht, Uitgangspunten van goed toezicht, Aansprakelijkheid. Deze VO-signaal is een groeidocument. Heeft u opmerkingen, mail ze.

Aftekenlijst instructie en handelingsbekwaamheid
Als aanvulling op de map Veiligheid in Praktijklokalen heeft Michiel Berentschot in het kader van zijn afstudeerproject een aantal formulieren ontwikkeld, waaronder een aftekenlijst instructie machinale en een formulier inschatting handelingsbekwaamheid leerlingen. Deze formulieren en een toelichting kunt u hier downloaden.

Branchebrochures
Branchebrochures lichten de belangrijkste Arbo risico's toe. Ook beschrijven ze de regels waaraan werkgevers moeten voldoen en de manier waarop de Arbeidsinspectie daarop inspecteert. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare Arbo-branchebrochures.