Overige diensten

Het  Platform vmbo BWI streft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van het BWI onderwijs. Daarvoor biedt zij een aantal producten en diensten aan. Drie belangrijke diensten zijn de ondersteuning door de regiocoördinatoren, de leermiddelen en nieuws op website, nieuwsbrief en social media.

Maar het Platform biedt meer diensten / producten aan; een overzicht ervan vindt u onder deze button 'Overige diensten'.