e-learning portal

Toetsenbank

Toetsenbank

De toetsenbank is een webgebaseerde toetsomgeving voor onafhankelijke toetsing van exameneenheden.

De toetsenbank maakt onderdeel uit van de e-learning portal.

Meer informatie over het werken met de toetsenbank vindt u onder Leermiddelen > Toetsen.

Elke differentiatie (inclusief bouwbreed) bestaat uit drie examenonderdelen. In de boeken van de uitgevers zijn deze herkenbaar benoemd. Eerder heeft de leerling in het derde leerjaar het gemeenschappelijk kerndeel gedaan. Op de toetsenbank van het Platform zijn afsluitende onafhankelijke eindtoetsen voor alle exameneenheden beschikbaar. Ook is een eindtoets voor Basisveiligheid beschikbaar.

Toetsen selecteren, vrijgeven en starten
Met de inlogcode en het wachtwoord voor de e-learning portal (dat een lid van het Platform ontvangt) kan de beheerder inloggen in het systeem en leerlingen aanmaken. Ook kan hij aangeven welke toetsen op school beschikbaar moeten zijn. Als een leerling een toets moet maken, geeft de docent voor dié leerling de toets vrij. De leerling heeft vervolgens een half uur de tijd om met de toets te beginnen. Als de toets af is krijgt de leerling meteen de uitslag op het scherm. De docent kan het resultaat vervolgens bekijken in de docentenmodule.

Certificaat
Aan de toetsenbank zijn certificaten gekoppeld: voor elke toets die een leerling met voldoende resultaat heeft afgelegd wordt een certificaat aangemaakt. Het certificaat wordt vervolgens digitaal aan de docent beschikbaar gesteld. Deze kan het certificaat, het liefst op een kleurenprinter, uitprinten en aan de leerling geven. Aan het certificaat kan een schoollogo toegevoegd worden.

De toetsenbank is een van de webgebaseerde applicaties die in de e-learning portal beschikbaar zijn. Het gebruik van de producten binnen de portal is exclusief voor leden van het Platform. Leden kunnen kosteloos voor al hun leerlingen over de e-learning portal beschikken. Is de contributie niet betaald voor januari van het lopende schooljaar dan wordt de toegang geblokkeerd tot het tijdstip van betaling.