cursusaanbod BWI

Inleiding cursussen BWI

Het nieuwe beroepsgerichte vmbo bestaat uit 10 profielen. Vmbo docenten die les geven in een profiel zijn niet voor alle (nieuwe) onderdelen bekwaam. Daarom is op basis van onderzoek onder BWI docenten en in overleg met het Platform een bijscholingsaanbod samengesteld.

Bijscholingvmbo banner 450x55

Tijdelijk kunnen docenten tegen een zeer geringe vergoeding deelnemen aan deze bij- en nascholing. Cursussen die normaal een paar honderd euro kosten kunnen dankzij een subsidie ‘zolang de voorraad strekt’ voor 10% van de daadwerkelijke prijs gevolgd worden. En bovendien kan uw bijdrage betaald worden uit de € 5.000,- die alle beroepsgerichte vmbo scholen in december 2015 gekregen hebben. Dit bedrag komt bovenop het scholingsgeld dat voor elke docent al jaarlijks op school beschikbaar is!

In de linkerkolom vindt u een overzicht van de trainingen voor het profiel BWI. Niet alle trainingen zijn op elk moment beschikbaar. Actuele informatie over beschikbaarheid, data, kosten, locatie en inschrijven vindt u op bijscholingvmbo.nl

Het cursusaanbod is in overleg met het Platform samengesteld, zodat het aansluit bij de wensen van BWI docenten. De cursussen worden echter uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de aanbieder. Uiteraard horen we graag uw ervaringen.

Registercode op certificaat
Op het certificaat van de meeste BWI cursussen die via bijscholingvmbo.nl aangeboden worden staat een logo en code van register leraar. Mocht dat op uw certificaat niet het geval zijn, dan hoeft het certificaat niet vervangen te worden. Als de cursus gevalideerd is, is deze namelijk bij het register leraar bekend mét validatiecode. Zoek de titel van de cursus op in register leraar, upload uw certificaat als bewijs en de cursus telt mee voor herregistratie.