cursusaanbod BWI

Inleiding cursussen BWI

Het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur heeft met verschillende partijen een cursusaanbod voor het profiel BWI ontwikkeld. We streven ernaar dit aantal verder uit te breiden.

Het cursusaanbod is in overleg met het Platform samengesteld, zodat het aansluit bij de wensen van BWI docenten. De cursussen worden echter uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de aanbieder. Uiteraard horen we graag uw ervaringen.

Voor meer informatie, inschrijving, planning e.d. kunt u terecht bij de aanbieder via de contactinformatie die bij elke cursus opgenomen is.


Extra bijdrage van OCW voor bevorderen professionalisering

Graag maken wij u erop attent dat elke beroepsgerichte vmbo locatie een gelabelde bijdrage van het ministerie van OCW ontvangt van ongeveer €5000,- voor het bevorderen van de professionalisering in het kader van de vernieuwing van het vmbo. Deze wordt in het najaar van 2015 via DUO verstrekt.

U kunt als beroepsgerichte docent een beroep doen op deze gelden voor deskundigheidsbevordering. Dit bedrag komt bovenop het scholingsgeld dat voor elke docent al jaarlijks op school beschikbaar is!

Mobiele versie Deel dit op