cursusaanbod BWI

Inleiding trainingen BWI

Het nieuwe beroepsgerichte vmbo bestaat uit 10 profielen. Vmbo docenten die les geven in een profiel zijn niet voor alle (nieuwe) onderdelen bekwaam. Daarom is op basis van onderzoek onder BWI docenten en in overleg met het Platform een bijscholingsaanbod samengesteld.

Veel cursussen vindt u op deze pagina. Kijk voor het actuele aanbod, data en prijzen op bijscholingvmbo.nl.

Bijscholingvmbo banner 450x55

In 2016 en 2017 werd de bij- en nascholing met subsidie aangeboden. I.v.m. het aflopen van de subsidie betaalt u nu de kostprijs. Dat kan o.a. betaald worden uit het scholingsgeld dat voor elke docent jaarlijks op school beschikbaar is (onderdeel van de lumpsum)!

In de linkerkolom vindt u een overzicht van de trainingen voor het profiel BWI. Niet alle trainingen zijn op elk moment beschikbaar. Actuele informatie over beschikbaarheid, data, kosten, locatie en inschrijven vindt u op bijscholingvmbo.nl

Het cursusaanbod is in overleg met het Platform samengesteld, zodat het aansluit bij de wensen van BWI docenten. De cursussen worden echter uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de aanbieder. Uiteraard horen we graag uw ervaringen.

Registercode op certificaat
Alle cursussen die onder de bijscholing vallen zijn of worden gevalideerd door register leraar. U vindt de registercode op het certificaat. Mocht dat op uw certificaat niet het geval zijn, dan hoeft het certificaat niet vervangen te worden. Zoek de titel van de cursus op in register leraar, upload uw certificaat als bewijs en de cursus telt mee voor herregistratie.