deskundigheidsbevordering

Lerarenbeurs 2014

Divers denkende manDe lerarenbeurs voor scholing. Daar worden leraren beter van!

Tussen 1 april en 31 mei 2014 kunnen bevoegde leraren opnieuw een 'lerarenbeurs' aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding. Met de beurs kan (een deel van) de kosten voor de studie gedekt worden.

U komt als leraar één keer in aanmerking voor een lerarenbeurs voor maximaal drie jaar. Na een jaar moet de beurs opnieuw aangevraagd worden, waarbij aanvragers voor het tweede of derde jaar voorrang krijgen.

Er is veel animo voor de beurs. Half april waren er al 2800 aanvragen binnen. Snel indienen is een voordeel, maar beurzen worden niet alleen toegekend op volgorde van binnenkomst; ook onderwijssector is een criterium.

Voor dit jaar is 86,5 miljoen euro beschikbaar. Op de website van DUO - IB-Groep staat van 1 april t/m 31 mei het aanvraagformulier en overige informatie.

Mobiele versie Deel dit op