Agenda

Bespreking Examenprogramma 2021 met CvTE

16 januari 2019
13:30 — 16:00

Voor het cspe dat in 2020 afgenomen wordt is een nieuwe syllabus gepubliceerd. Veel van de wijzigingen zijn afkomstig van docenten die in 2017 tijdens een workshop op de landelijke studiedag input hebben gegeven.

Een deel van de door docenten gewenste wijzigingen kon nog niet in de syllabus worden verwerkt. Deze wijzigingen hebben namelijk ook gevolgen voor het examenprogramma. CvTE is voornemens het examenprogramma aan te passen voor 2021 en dan kan ook de syllabus daaraan aangepast worden. Dat betekent dat in 2021 er nog een wijziging komt op het examenprogramma en syllabus.

Het CvTE organiseert op 16 januari in de middag een bijeenkomst om de aanpassingen die vanaf 2021 gelden met docenten te bespreken.