e-learning portal

Basisveiligheid

Basisveiligheid

Voor veel leerlingen in het vmbo is het leer- en taalniveau van de VCA-cursus te hoog. Daarom is Basisveiligheid ontwikkeld. Daarmee krijgen is leerlingen basiskennis van veiligheid, zodat ze veilig op stage kunnen. Maar ook voor veiligheid in het lokaal geeft de cursus handvatten.

Basisveiligheid maakt onderdeel uit van de e-learning portal* en van BWInet en is op beide plekken kosteloos voor lidscholen van het Platform vmbo BWI (in BWInet voor gebruikers van BWInet).

De onderwerpen sluiten aan op VCA, maar dan op een eenvoudiger niveau. Voorbeelden uit de cursus zijn gebruik van PBM en werken op hoogte. Maar ook waarom afschermingen van machines gebruikt moeten worden: niet alleen omdat de wet dat zegt, maar ook om jezelf gezond te houden. De cursus is opgebouwd uit theorieteksten op het niveau van de vmbo-leerling met voice-over, veel oefenvragen en een afsluitende eindtoets waar een officieus certificaat aan gekoppeld is. 

De cursus is samengesteld door de ArboUnie in samenwerking met Bouwend Nederland, regiocoördinatoren en de input van docenten. Er zijn veel afbeeldingen uit de Nederlandse praktijk opgenomen. Bij het doorlopen van het leermiddel komen de leerlingen vanzelf al deze onderdelen tegen, terwijl de docent de voortgang kan controleren.

Kenmerken Basisveiligheid
De voordelen voor de leerling zijn:

 • Taalgebruik is op het niveau van de gemiddelde vmbo-leerling.
 • Visueel aantrekkelijk door gebruik van veel afbeeldingen.
 • Waar toepasselijk (en beschikbaar) zijn filmpjes toegevoegd.
 • (Bijna) alle tekst is in voice over aanwezig.
 • De leerling kan eenvoudig zijn voortgang volgen.
 • Elk onderdeel wordt automatisch afgetoetst.

De voordelen voor de docent zijn:

 • De leerling kan de cursus individueel en zelfstandig doorlopen.
 • Elke leerling heeft een eigen voortgang.
 • Door gebruik van diverse vraagmethoden en opdrachten is de cursus interactief en daardoor aantrekkelijk om te volgen.
 • De cursus is zelftoetsend.
 • Voor accorderen van een cursusdeel kan de docent de toetsresultaten eenvoudig centraal bekijken.
 • Er is een centrale afsluitende toets beschikbaar met certificaat.

Opbouw Basisveiligheid
Basisveiligheid bestaat uit 12 hoofdstukken, die zijn onderverdeeld in drie delen, gevolgd door een afsluitende eindtoets. Per hoofdstuk én per onderdeel vindt toetsing plaats. Basisveiligheid wordt afgesloten met een eindtoets.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel Gezondheid
   1. Arbo
   2. PBM
   3. Lichaam
   4. Samenvatting Gezondheid

Deel Veiligheid om je heen
   5. Brandveiligheid
   6. Gevaarlijke Stoffen
   7. Elektriciteit
   8. Samenvatting Veiligheid om je heen

Deel Waar je (mee) werkt
   9. Gereedschap
   10. Hoogte 
   11. Werkplek
   12. Samenvatting Waar je (mee) werkt

Eindtoets via de toetsenbank of in BWInet.

*Basisveiligheid is een van de webgebaseerde applicaties die in de e-learning portal beschikbaar zijn. Het gebruik van de producten binnen de portal is exclusief voor leden van het Platform. Leden kunnen kosteloos voor al hun leerlingen over de e-learning portal beschikken. Is de contributie niet betaald voor januari van het lopende schooljaar dan wordt de toegang geblokkeerd tot het tijdstip van betaling.