e-learning portal

Kader!

Het Kader! leermiddel is bestemd voor KB en GL leerlingen Bouwen, Wonen en Interieur. Het leermiddel sluit aan bij het middenkarakter van de opleiding van KB en GL leerlingen. Kader! maakt onderdeel uit van de e-learning portal.

e-learning portal 15KB en GL leerlingen moeten lesmateriaal krijgen dat aansluit bij het middenkader karakter van de opleiding. Daarvoor heeft het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur het digitale leermiddel Kader! gemaakt. Belangrijke aspecten hierin zijn, naast praktische vaardigheden als calculeren en plannen, het aanleren van procesgerichte vaardigheden (communiceren, organiseren, ICT en dergelijke) en het verwerven van inzicht. Tevens biedt het de mogelijkheid voor integratie met AVO vakken als wiskunde en nederlands.

Verhaallijn rond bouw sportcentrum
De basis van het programma is een verhaal dat zich afspeelt rond de bouw van een sportcentrum. Het verhaal begint wanneer de plannen voor het sportcentrum worden gemaakt en eindigt bij de oplevering. De hoofdpersonen in het verhaal zijn de mensen die in deze periode nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrum. Het verhaal is geschreven als een soort 'soap'. Dit motiveert de leerlingen om verder te gaan in het programma en daarmee op een boeiende manier te leren.

Gekoppeld aan theorieboeken uitgevers
De leerlingen maken in chronologische volgorde kennis met alle aspecten van het ontwikkelen van een gebouw. Het verhaal loopt als een rode draad door het leermiddel. Hieraan is de theorie uit de boeken van de uitgevers en de kader opdrachten op een logische manier gekoppeld. Doordat de theorie en opdrachten niet uit de lucht komen vallen, maar een geheel vormen met de verhaallijn, wordt de motivatie verhoogd.

Het leermiddel Kader! verwijst naar de gangbare theorie van de uitgevers (Wolters) Noordhoff en ThiemeMeulenhoff (inclusief de digitale methode Bouw Totaal). In de beheersopmgeving van de e-learning portal stelt de beheerder in welke methode van de uitgevers gebruikt wordt. De leerlingen worden dan automatisch naar deze methode verwezen.

Antwoordenboek
Voor de docent is een antwoordenboek beschikbaar. Wilt u daarover beschikken, stuur dan een mail aan het secretariaat. De kosten bedragen €25,= + €15,- handling- en verzendkosten.

Het gebruik van de e-learning producten is exclusief voor leden van het Platform. Zij kunnen kosteloos voor al hun leerlingen over de hierboven gemelde producten beschikken. Is de contributie niet betaald voor januari van het lopende schooljaar dan wordt de toegang geblokkeerd tot het tijdstip van betaling. Additoneel heeft u de DVD 1 op 6 nodig. Neem, indien u hier niet over beschikt, contact met ons op middels het contactformulier in de linkerkolom.