platform producten

Veilig werken en verantwoord toezicht

Veilig werken en verantwoord toezicht

Goed, veilig en verantwoord werken in de praktijklokalen vinden alle docenten, instructeurs en directies voor het vmbo-profiel Bouwen Wonen en Interieur (BWI) belangrijk. Maar wat is goed toezicht? En hoeveel leerlingen is een verantwoord aantal? Het Platform heeft daar een richtlijn voor geschreven.

De uitgave is te bestellen op de platformsite onder vmbo-bwi.nl/docenten/bestellen > Diversen > Veilig werken en verantwoord toezicht.

In de praktijk ontstaat er nog wel eens een verschil tussen het aantal leerlingen dat je als docent verantwoord vindt en wat de directie acceptabel vindt. Dit zorgt voor een spanningsveld en maakt het moeilijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Goed toezicht is toezicht om te kunnen ingrijpen bij gevaarlijke situaties of om die situaties te voorkomen. Een situatie dus waarin je een leerling tijdig kunt corrigeren én waarin je zelf fijn kunt werken. Het is belangrijk om je als docent steeds de vraag te stellen of je prettig werkt en regie of controle hebt over de situatie.

Handvatten voor het gesprek
Om het gesprek in de afdeling en met management handvatten te geven heeft het Platform vmbo BWI samen met Voion een document uitgebracht over verantwoord toezicht. Met een concreet handvat (getal) voor het aantal leerlingen. Onderbouwd met landelijke gegevens over een standaard schoolsituatie, afwijkingen van de standaard, risico van werkzaamheden in het lokaal en de machinale en de financiering van de richtlijn.

Richtlijn verantwoord toezicht
Het document is niet digitaal verkrijgbaar. In het voorjaar van 2022 hebben alle lidscholen van het Platform twee exemplaren ontvangen. De uitgave is voor €12,50 per stuk voor iedereen te bestellen op de platformsite onder vmbo-bwi.nl/docenten/bestellen > Diversen > Veilig werken en verantwoord toezicht.

Formulier inzet instructeur
Als aanvulling op de richtlijn heeft het Platform vmbo BWI met Voion het 'formulier inzet instructeur' ontwikkeld. Dat formulier helpt de docent bij het nadenken over wat een (nieuwe) instructeur moet kunnen, zodat de docent daadwerkelijk hulp krijgt om de lessen veilig en verantwoord te organiseren en verzorgen. Meer informatie over het formulier en download vindt u in dit artikel.