e-learning portal

Trajectmap

Trajectmap

Een digitaal stagewerkboekje. Dat is kortgezegd de trajectmap. Leerlingen en bedrijven aan elkaar koppelen voor een stage en vervolgens de activiteiten op de stage registreren. Digitaal, maar desgewenst ook geheel of gedeeltelijk op papier.

Leerlingen die stage lopen moeten hun werkzaamheden op het leerbedrijf registreren. Op het vmbo, maar zeker op het mbo. Daarbij zijn urenregistratie, verslagleggen van werkzaamheden en beoordeling van belang. Een registratiesysteem moet hierin dus voorzien. Bovendien moet het ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar taak kan uitvoeren. De leerling moet bijvoorbeeld uren kunnen invoeren en de leermeester moet een beoordeling kunnen geven. Met de trajectmap begint de leerling in feite al op het vmbo met het opbouwen van zijn portfolio.

Deze instructiefilm van de makers van de Trajectmap, geeft een gedetailleerde weergave van het gebruik van de applicatie.

Digitaal of op papier
In het kort is de trajectmap een digitale vervanging van het stagewerkboekje. Digitaal, maar wel met de mogelijkheid om onderdelen uit te printen, zoals bijvoorbeeld een beoordelingsformulier. Als het bedrijf op locatie niet over een PC of tablet beschikt kan de leermeester zijn beoordeling ook op een geprint beoordelingsformulier invullen.

Overzichtelijk
Leerlingen, ouders, bedrijven en docenten kunnen ieder in hun eigen omgeving inloggen. De school heeft hier het beheer over. Voor leerlingen is er ook de mogelijkheid om in te loggen via hun ELO omgeving, zoals Magister of It's learning. En het gebruiksgemak? Een gebruiker reageerde hierover: ‘het ziet er erg overzichtelijk uit; er is goed over nagedacht’.

De trajectmap is een van de webgebaseerde applicaties die in de e-learning portal beschikbaar zijn. Het gebruik van de producten binnen de portal is exclusief voor leden van het Platform. Leden kunnen kosteloos voor al hun leerlingen over de e-learning portal beschikken. Is de contributie niet betaald voor januari van het lopende schooljaar dan wordt de toegang geblokkeerd tot het tijdstip van betaling.