nieuws

'Mensen maken de transitie'

'Mensen maken de transitie'

17 april 2019

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Hiervoor tekenden zij 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 50.000 woningen te verduurzamen. Dat tempo moet verviervoudigen om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben. Nu al dreigt krapte op de arbeidsmarkt die deze ambitie in de weg zit. Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Arbeidsmarkt en scholing bepalen het tempo van de verduurzaming. Met deze samenwerking houden we de vaart erin. Het biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie waar iedereen in meedoet.”

Baan- en werkgaranties
Naast voldoende vakkrachten moet de samenwerking leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Werkgevers gaan nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via stageplekken en baangaranties voor mbo'ers.