nieuws

Modernisering examenprogramma BWI

Modernisering examenprogramma BWI

14 april 2021

Eind maart hebben het Platform vmbo BWI en het College voor Toetsing en Examens (CvTE) een bijeenkomst gehouden met docenten BWI. Het doel van de bijeenkomst was om docenten te bevragen op hun wensen rondom de modernisering van het examenprogramma BWI.

Het overleg betrof de profielmodulen. Docenten zijn over het algemeen tevreden met de breedte van het programma. Zij vinden ook dat grote delen van het examenprogramma goed zijn. Qua vernieuwing leven wel veel wensen rond het gebruik van nieuwe technieken uit het bedrijfsleven, zonder de basistechnieken te laten vallen. Docenten gaven ook aan dat het programma al zo vol zit dat het toevoegen van een nieuw onderdeel tot gevolg heeft dat iets anders eruit moet.

Het CvTE gaat samen met SLO de resultaten van dit overleg en het overleg van de dag ervoor met het mbo en bedrijfsleven verwerken in een notitie voor de overheid.

Mocht u nog willen reageren, dan kan dat middels een mail naar platform@vmbo-bwi.nl. Wij zullen dan zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt.

Verslag van het overleg op 31 maart 2021 met docenten vmbo BWI.