nieuws

Becijfering bij af- en opstromers

Becijfering bij af- en opstromers

19 oktober 2021

Het komt bij elke school wel eens voor dat leerlingen na het derde leerjaar afstromen van KB naar BB of andersom. Maar vaak hebben die leerlingen in het derde leerjaar cijfers gehaald die meetellen voor het diploma. Hoe ga je om met die cijfers?

Omrekenen, waar veel scholen aan denken mag niet. Je kunt immers niet zomaar zeggen dat een 5 op KB een 6 op BB is. Maar wat dan wel?

Het is simpeler dan je denkt. Zet in het PTA dat eenmaal behaalde SE-cijfers van kracht blijven als een leerling zakt of van niveau wisselt. Dan kunnen namelijk alle cijfers blijven staan. Je laat dan de KB cijfers voor de behaalde modulen of keuzevakken precies zo staan als ze behaald zijn. Dat geldt voor elk behaald SE-cijfer.

Andersom geldt voor een leerling die van BB naar KB gaat hetzelfde. Echter: je moet deze leerlingen nog wel een SE laten doen in de onderdelen die verschillen tussen BB en KB (van een KB-leerling wordt meer verwacht dan van een BB-leerling). In principe hoeft die leerling niet een heel SE over te doen, maar wel de onderdelen die typerend zijn voor KB. Als de leerling dat niet doet, dan krijgt hij een BB-diploma, omdat je altijd het diploma krijgt van de laagste leerweg waarin je een vak hebt afgesloten.

Een BB-leerling mag overigens altijd onderdelen (dus ook losse keuzevakken) op KB-niveau afsluiten.

CSPE in derde leerjaar
Een vergelijkbare situatie doet zich voor als een derdejaarsleerling het CSPE KB doet en een goed cijfer haalt. Maar vanwege andere cijfers stroomt de leerling in het vierde leerjaar af naar BB. OCW zei eerder dat bij wisseling van de leerweg al behaalde CE-cijfers zouden vervallen (en deze leerling dus opnieuw CSPE zou moeten doen), maar dat zou dan wel mogen op KB niveau. Dit viel niet uit te leggen en hiervan zegt OCW nu dat het KB-cijfer kan blijven staan.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met het Platform en vraag naar Cor de Ridder.