nieuws

Lerarenregister definitief opgeheven

Lerarenregister definitief opgeheven

21 februari 2022

De nieuwe minister van het ministerie van OCW, Dennis Wiersma, heeft aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat ook het vrijwillig lerarenregister opgeheven wordt. Eerder was al besloten om het lerarenregister niet verplicht te maken.

Het lerarenregister was bedoeld voor registratie van scholing van docenten. Ze konden daarmee het onderhouden van hun professionele expertise aantonen. In de beginfase is er ook sprake van geweest dat er een minimum aantal scholingspunten behaald moest worden om de bevoegdheid te behouden. Omdat het veld dit verplichte lerarenregister niet zag zitten is dat later omgezet naar een vrijwillig register. Met de nieuwste besluitvorming is die nu ook van de baan.

Het opheffen van het register heeft met name te maken met de grote onderhoudskosten van 3,5 miljoen euro per jaar en het geringe draagvlak onder docenten om hun gegevens te registreren. Docenten krijgen nog tot de zomer om hun gegevens te downloaden.