nieuws

Prognose OCW leerlingaantal VO tot 2030

Prognose OCW leerlingaantal VO tot 2030

16 mei 2023

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs blijft tot 2029 ongeveer gelijk. In het voortgezet onderwijs groeit het aantal de komende twee jaar nog, maar daarna daalt het aantal leerlingen.

Dat blijkt uit de referentieraming OCW 2023.

Dit schooljaar zijn er meer leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs dan in de vorige raming uit 2022 werd verwacht. Dat komt mede door de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is dit schooljaar ongeveer 1.472.900. Dat is 5.400 meer dan in de raming van 2022 werd verwacht. De komende jaren schommelt het aantal leerlingen in het primair onderwijs enigszins met uiteindelijk een verwachte groei naar 1.488.800 leerlingen in 2029.

In het voortgezet onderwijs zitten nu zo’n 941.600 leerlingen. Dat zijn er 7.400 meer dan vorig schooljaar en 2.400 meer dan eerder werd geraamd. In het schooljaar 2023-2024 groeit dit aantal nog door naar 952.100 leerlingen, maar daarna vindt jaarlijks een krimp plaats, naar 907.700 leerlingen in 2029.