nieuw vmbo

Afnameperiode cspe 3e leerjaar

Van een van de lidscholen kreeg het Platform de vraag in welke periode de eerste afname van het cspe beroepsgericht moet vallen? Deze periode is langer dan je in eerste instantie verwacht. En voor welke datum moet je leerlingen bij DUO aanmelden als je het cspe in het derde jaar wilt afnemen? Van Cito en het examenloket kregen we onderstaand antwoord.PTA

De regeling voor de profielvakken is exact gelijk aan die van de reguliere vakken. Je mag zelf beslissen wanneer je het examen afneemt, mits dit voor 2017 binnen de periode van 3 april – 23 juni 2017 plaatsvindt. Deze periode omvat zowel het eerste als tweede tijdvak (herkansing).

Ook bij het Examenloket is hierover een vraag gesteld. Dit geeft duidelijkheid over hoe dat met de twee tijdvakken / herkansingen zit.

Mag een CSPE voor de eerste keer tijdens het tweede tijdvak worden afgenomen?

Het eerste en tweede tijdvak van het cspe lopen in elkaar over. Afgelopen schooljaar begon het eerste tijdvak van het cspe op 4 april 2016. De einddatum van het cspe in de BB, KB en GL was 24 juni 2016. Het tweede tijdvak cspe BB/KB begon op 8 juni 2016 en cspe GL op 16 juni 2016. Tenzij bijzondere omstandigheden aan de orde zijn, is het niet de bedoeling dat het tweede tijdvak wordt gebruikt voor de eerste afname. Een late eerste afname van het cspe valt af te raden, omdat tijd voor een eventuele herkansing in het gedrang kan komen .

Uit dit antwoord kun je concluderen dat je moest zorgen dat je uiterlijk 7 juni 2016 de examens moest hebben afgerond (BB/KB). 

Welke regels gelden er voor herkansing bij cspe in het 3e leerjaar?
De leerlingen hebben maximaal 1 herkansing. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Herkansing in dezelfde afnameperiode. In dit geval bestaat de herkansing van het praktisch gedeelte van het cspe uit het opnieuw afleggen van deze toets of een of meer onderdelen daarvan. Herkansing kan pas plaatsvinden nadat de kandidaat het gehele cspe heeft afgelegd. De kandidaat maakt in de herkansing een andere variant van dezelfde minitoets dan tijdens de eerste afname. Van andere onderdelen van het cspe, waarvan ook meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere variant dan tijdens de eerste afname.
  • Herkansing aan het einde van het vierde leerjaar. In dit geval moet de kandidaat het volledige (nieuwe) cspe afleggen.

Alleen als leerlingen een jaar overdoen (blijven zitten) vervallen de cijfers en mogen ze het cspe (en eventueel een herkansing) opnieuw doen. 

Aanmelden bij DUO
Voor wat betreft de aanmeldingen bij DUO: als je in 2017 leerlingen in de 3e klas examen wilt laten doen, zouden ze uiterlijk 1 november bij DUO moeten zijn aangemeld.

Meer vragen of informatie?
Voor meer vragen over dit soort regelingen kan contact opgenomen worden met het Examenloket van CvTE. Ook als je wilt weten wanneer er bijvoorbeeld uitzonderingen mogelijk zijn, kunnen zij daarover adviseren en beslissen.