Regiobijeenkomst najaar 2017

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de regiobijeenkomst in het najaar van 2017.

Indien u zich minimaal één week voor uw bijeenkomst inschrijft ligt er op de bijeenkomst waar u zich voor inschrijft een certificaat klaar met code voor het register leraar. Schrijft u zich later in, bent u van harte welkom, maar kunnen we helaas (om logistieke redenen) geen certificaat verstrekken.

Vul uw gegevens - en die van uw school - goed in. We nemen dat namelijk letterlijk over op het certificaat dat u na tekenen van de presentielijst per mail toegestuurd krijgt.

Voor inschrijven zonder code klik hier