nieuws

Bakstenen voor metselonderwijs

Bakstenen voor metselonderwijs

11 januari 2018

Ook dit jaar stelt de Nederlandse baksteenindustrie tegen geringe vergoeding weer bakstenen voor het metselonderwijs beschikbaar.

Onderstaand informeert Branchevereniging KNB u nader.

Ook in 2018 brengen baksteenfabrikanten voor metselstenen voor het onderwijs het speciale tarief van €90 per duizend stuks excl. BTW franco school in rekening. Voor deelvrachten (minder dan 18.000 stenen) wordt een transporttoeslag van €90 excl. BTW berekend. Aanvragen voor minder dan 2.000 stenen worden niet in behandeling genomen.

Wilt u van deze “stenensponsoring” gebruik maken, dan verzoeken wij u het aanvraagformulier op de website van KNB vóór maandag 19 februari in te vullen. Aanvragen die na 19 februari a.s. binnen komen kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden.

Gang van zaken:

  1. U geeft aan hoeveel metselbakstenen u wenst te ontvangen.
  2. KNB verdeelt de door de industrie beschikbaar gestelde bakstenen over de aanvragen.
  3. KNB koppelt uw aanvraag aan een van de deelnemende baksteenfabrikanten.
  4. U neemt vervolgens zelf contact op met de door KNB toegewezen baksteenfabrikant 

Zodra alle gegevens bekend zijn ontvangt u bericht van KNB. Streven is om u eind februari 2018 te kunnen informeren.

De voorwaarde voor dit aanbod is dat de stenen uitsluitend voor metselonderwijs in de praktijklokalen gebruikt worden.