nieuws

Vacature Kempenhorst Oirschot

Vacature Kempenhorst Oirschot

23 april 2018

Het Kempenhorst College in Oirschot zoekt per 1 augustus een docent Bouwen, Wonen en Interieur (m/v). Het betreft een vacature van 0,4 - 0,6 fte.

Functie-eisen
Bij voorkeur een tweedegraads opleiding Techniek - Bouwen, Wonen en Interieur. Ervaring en affiniteit met het lesgeven aan vmbo BWI leerlingen strekt tot grote aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke vacature tot het einde van het schooljaar 2018 - 2019 met mogelijke verlenging. De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden geschieden op basis van functieschaal LB van de cao-VO.

Meer informatie en solliciteren
Meer informatie over deze vacature is te verkrijgen bij de heer Mol (teamleider), R.Mol@kempenhorst.nl of 0499-582160.

Kempenhorst College te Oirschot maakt samen met Heerbeeck College te Best onderdeel uit van VOBO-scholen. Tezamen bieden deze vestigingen een bijna volledig aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best en Oirschot. Voor Kempenhorst is dat vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo TOP. Kempenhorst College en Heerbeeck College hebben elk hun eigen pedagogisch en onderwijskundig karakter.