nieuws

Syllabus 2020 gepubliceerd

Syllabus 2020 gepubliceerd

17 september 2018

Het CvTE (College voor Toetsing en Examens) heeft de nieuwe syllabus voor de profielexamens 2020 gepubliceerd. Deze syllabus is van toepassing op de leerlingen die volgend schooljaar examen doen. Voor BWI zijn er best veel zaken veranderd en is er redelijk wat examenstof geschrapt.

De syllabus is te vinden op examenblad onder het profiel BWI. In deze versie van de syllabus zijn alle wijzigingen duidelijk zichtbaar gemaakt (zie afbeelding). Veel van deze wijzigingen zijn afkomstig van docenten die in 2017 tijdens een workshop op de landelijke studiedag input hebben gegeven.

Een deel van de door docenten gewenste wijzigingen kon nog niet in de syllabus worden verwerkt. Deze wijzigingen hebben namelijk ook gevolgen voor het examenprogramma. CvTE is voornemens het examenprogramma aan te passen voor 2021 en dan kan ook de syllabus daaraan aangepast worden. Dat betekent dat in 2021 er nog een wijziging komt op het examenprogramma en syllabus.

Het CvTE organiseert op 16 januari in de middag een bijeenkomst om de aanpassingen die vanaf 2021 gelden met docenten te bespreken. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt, maar zet als u mee wilt praten deze bijeenkomst vast in uw agenda.