nieuws

Bijeenkomst syllabus 2021

Bijeenkomst syllabus 2021

28 november 2018

Belangrijke ontwikkelingen rond het examenprogramma in het profielvak BWI

Hierbij nodigen wij u namens het Platform vmbo BWI en het College voor Toetsen en Examens CvTE uit om in gesprek te gaan met medewerkers van SLO, Cito, het CvTE en regio coördinatoren van het Platform vmbo BWI over onderstaande onderwerpen:

  • Het examenprogramma 2021  is bijgesteld. We bespreken de belangrijkste veranderingen in de conceptsyllabus BWI 2021. Wat vindt u hiervan?
  • Terugkijken op de ervaringen met de cspe’s 2018. Heeft u nog aandachtspunten voor toekomstige cspe’s?
  • De Sector Vernieuwingscommissie Techniek vraagt mee te denken over de volgende vraag: hoe kunnen we het toekomstige examenprogramma, met het oog op de energietransitie en technologische ontwikkelingen, vanaf 2022 duurzamer (globaler) maken?

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 januari 2019 van 13.30-17.00 bij het CvTE, Muntstraat 7 te Utrecht.

U kunt zich tot uiterlijk 9 januari aanmelden voor deze bijeenkomst via onderstaande link. Na 9 januari ontvangt u dan de benodigde achtergrondinformatie. 

Aanmelden

Er zijn maximaal 15 plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst. Helaas geldt dus vol = vol.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huub Huijs h.huijs@cvte.nl of 030-2840700