nieuws

Wetsvoorstel doorlopende leerroute

Wetsvoorstel doorlopende leerroute

3 juli 2019

Het wetsvoorstel voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo stelt scholen in staat om vanaf 2020 op 1 lokatie een gezamenlijk onderwijsprogramma vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma aan te beiden. De scholen mogen zelf bepalen hoe de leerroutes eruit komen te zien.

De ministerraad heeft ingestemd met het inrichten van doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Het plan ligt nu voor advies bij de Raad van State. Het wetsvoorstel gaat waarschijnlijk in het najaar naar de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel is geregeld hoe een doorlopend onderwijsprogramma dat opleidt tot een diploma van een mbo niveau 2, 3 of 4 opleiding vorm gegeven kan worden. Logisch in het wetsvoorstel is dat het mbo deel aan moet sluiten op het vmbo profiel. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De duur van de opleiding mag tot een jaar korter zijn dan de duur van de afzonderlijke opleidingen.

Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen. Er gaat dan geen tijd verloren aan het wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een meer geleidelijke overgang naar het mbo. Hierbij starten de jongeren in de bovenbouw van het vmbo al met lessen op het mbo. De overstap wordt zo minder groot.

De doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt verzorgd door het bevoegd gezag van een vmbo school en het bevoegd gezag van een instelling voor beroepsonderwijs op basis van een een samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie: download het wetsvoorstel, dat naar de Raad van State gestuurd is voor advies.