nieuws

Nieuwe leerweg (GL / TL)

Nieuwe leerweg (GL / TL)

5 juli 2019

Om de aansluiting van GL en TL op het vervolgonderwijs te verbeteren werkt het ministerie van OCW met het onderwijs aan een nieuwe leerweg (GL / TL) met daarin een praktijkgerichte component voor alle leerlingen.

Het doel van de praktijkgerichte component is alle leerlingen beter voor te bereiden op zowel de keuze voor vervolgonderwijs als op de daadwerkelijke overstap. De praktijkgerichte component is een aanvulling op theoretische vakken juist doordat leerlingen praktische ervaring opdoen in en buiten de school. 

In schooljaar 2019-2020 wordt samen met schoolleiders, bestuurders, decanen en leraren van vmbo-scholen, havo-scholen en mbo-instellingen de hierboven genoemde vaardigheden nader uitgewerkt. Het uitgangspunt van het Platform vmbo BWI en het SPV (organisatie voor de beroepsgerichte vmbo platforms) is om de huidige keuze die GL leerlingen op dit moment kunnen maken ook in de nieuwe leerweg te laten bestaan. Daarover is echter nog geen zekerheid.

Op de site Sterk beroepsonderwijs vindt u meer informatie over de nieuwe leerweg: www.sterkberoepsonderwijs.nl > nieuwe-leerweg.