nieuws

Bijeenkomst verkenning bevoegdheden

Bijeenkomst verkenning bevoegdheden

7 juni 2019

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel voor de beroepsgerichte vakken op het vmbo op donderdagmiddag 5 september 2019.

OCW werkt aan nieuwe regelgeving rond bevoegdheden, die beter aan moet sluiten bij de onderwijspraktijk. Daarbij wordt ook meegenomen hoe dat op lerarenopleidingen georganiseerd kan en mag worden.

In het voorjaar heeft een eerste verkennende bijeenkomst plaatsgevonden (waar het Platform vmbo BWI bij aanwezig was). De bijeenkomst van 5 september is een vervolgsessie waarin met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet gekeken wordt over welke bevoegdheden (kennis / vaardigheden) docenten in de beroepsgerichte vakken moeten beschikken. Dat gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen en doorlopende leerlijnen.

Deze verkenning is niet alleen complex, maar ook belangrijk om tot een goede bevoegdhedenregeling te komen. Daarom wordt een uitgebreide ontwerpsessie georganiseerd, van 13.00 tot 18.00 uur. OCW realiseert zich dat dit veel van uw kostbare tijd vraagt, maar zou heel graag uw expertise en ervaring benutten en stelt uw deelname dan ook erg op prijs.

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via VO_Bevoegdheden@minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en functie. U ontvangt dan een bevestiging en verdere informatie. Locatie: vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar. 

Tot slot: voor een goede sessie is het belangrijk dat het vmbo breed is vertegenwoordigd. Verspreid u de uitnodiging daarom gerust onder uw collega’s.