nieuws

Een 3 voor een keuzevak = gezakt!

Een 3 voor een keuzevak = gezakt!

27 augustus 2019

Sinds de start van ‘het nieuwe vmbo’ komen er op nieuwvmbo.nl vragen binnen over het cijfer dat leerlingen ten minste voor een keuzevak moeten behalen. Graag nemen we hieronder het officiele antwoord over.

Elk keuzevak moet met ten minste een 4 worden afgerond. Er mag geen 3 op de eindlijst van een leerling staan, niet voor een beroepsgericht keuzevak en ook niet voor een avo-vak.

Slaag-zakregeling
Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Voor elk gevolgd keuzevak moet een eindcijfer worden bepaald dat op de eindlijst komt. De cijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken samen vormen het combinatiecijfer dat meetelt in de slaag-zakregeling. Voor elk beroepsgericht keuzevak moet ten minste afgerond een 4 behaald worden. ‘Getrapt afronden’ (een 3.45 wordt een 3.5 en dan een 4) is niet toegestaan.

Herkansing
Als een leerling een 3 voor een keuzevak haalt kan hij door middel van een herkansing proberen een hoger cijfer te behalen. Deze herkansing moet opgenomen zijn in het PTA. Dit kan bijvoorbeeld door de formulering: heeft een leerling een te laag cijfer (lees een afgeronde 3) voor een beroepsgericht keuzevak behaald, dan kan hij dit keuzevak herkansen door middel van een eindtoets over de inhoud van het keuzevak.

We adviseren u alert te zijn op de cijfers die behaald worden voor beroepsgerichte keuzevakken om problemen vlak voor de diplomering te voorkomen.