nieuws

Kick-off Sterk Techniekonderwijs

Kick-off Sterk Techniekonderwijs

4 september 2019

Op donderdag 3 oktober 2019 van 10.00-17.00 uur vindt de landelijke Kick-off van Sterk Techniekonderwijs (STO) plaats! Van plan naar actie! 

Een trots moment, want er is hard gewerkt: nieuwe samenwerkingsverbanden zijn gevormd in de regio en ambitieuze plannen voor een toekomstbestendig technisch vmbo zijn ingediend. Een feestelijk moment ook, want het gros van de plannen is al goedgekeurd! De overige regio’s zijn nu nog hard aan de slag, maar het streven is dat ook zij in januari 2020 van start kunnen met de uitvoering van de regioplannen.

Met alle regio’s bereiden we ons voor op de start van de uitvoering van de plannen tijdens de kick-off! Het wordt een dag vol inspiratie met een scala aan workshops, presentaties, kennisdelingsmomenten en een masterclass. We gaan van plan naar actie!

Voor wie?
De kick-off is bedoeld voor projectleiders en contactpersonen van Sterk Techniekonderwijs, het technisch vmbo (docenten, penvoerders, schoolleiders, teamleiders, bestuurders), personen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de plannen uit het: vmbo, bedrijfsleven, mbo, po, vso, pro, aoc’s en (regionale) overheden. Techniekdocenten worden met name uitgenodigd aanwezig te zijn!

Tijd en lokatie
Het gevarieerde, informatieve en feestelijke programma vindt plaats op donderdag 3 oktober van 10.00 - 17:00 uur in Media Plaza in Utrecht (onderdeel van de jaarbeurshallen).

Meer informatie >>