nieuws

Meubelstofferen opgeleverd

Meubelstofferen opgeleverd

2 oktober 2019

Meubelstofferen is een nieuw door het ministerie van OCW goedgekeurd keuzevak dat u dit jaar aan derde en vierdejaars aan mag bieden. Er zijn een basisinventarislijst, leermiddelen en een training beschikbaar.

De goedkeuring van OCW en het toekennen van een vakcode houdt in dat Meubelstofferen formeel als een van de vier keuzevakken aangeboden mag worden op het vmbo, zowel in het derde als in het vierde leerjaar. 

In samenwerking met de branche zijn verschillende producten ontwikkeld: 

*) De theorie wordt automatisch toegevoegd aan de docentenmodule van BWInet. Docentenexemplaren met alleen de praktijkopdrachten en leerlingensets kunt u in de webshop bestellen.