nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst Facet CSPE 2020

Voorlichtingsbijeenkomst Facet CSPE 2020

17 september 2019

Meerdere opdrachten in Facet bij profielvak-cspe’s 2020 BWI, Groen en PIE.

Het College van Toetsing en Examinering (CvTE) organiseert op maandag 25 november 2019 voorlichtingsbijeenkomsten BWI, Groen en PIE voor examensecretarissen en docenten.

Voor de vakken BWI, Groen en PIE worden in examenjaar 2020 voor één onderdeel van elk cspe (BB/KB/GL, rood en blauw) meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Om scholen te informeren over deze ontwikkeling en over de specifieke aandachtspunten bij de afnames in Facet, wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor examensecretarissen en docenten die examinator zijn in 2020.

  • De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op maandag 25 november 2019. 
  • Via deze link kunt u zich inschrijven.

Aanbieden in Facet
Het CvTE onderzoekt of de cspe’s digitaal vanuit Facet aangeboden kunnen worden in plaats van vanuit een papieren opgavenboekje. Het doel hiervan is om de cspe’s onafhankelijk van de drager te maken en de organisatielast voor de scholen te verminderen. Het is geenszins de bedoeling om praktijk te vervangen door opdrachten in Facet: de verandering zit in de manier van aanbieden en niet in de inhoud

Voordelen
Als de cspe’s digitaal vanuit Facet worden aangeboden, maakt de kandidaat vanuit Facet uitstapjes naar praktijkopdrachten. Voordelen hiervan zijn:

  • De school hoeft geen losse applicaties te installeren en te beheren per kandidaat
  • Tijdens de afname van het profielvak-cspe hoeft niet te worden geswitcht tussen Facet en de ‘gewone’ computeromgeving
  • De ICT-opdrachten in Facet zijn onafhankelijk van de drager
  • De leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt met animaties en afbeeldingen in plaats van tekst
  • Teksten kunnen verklankt (voorgelezen) worden.

In 2019 is een pilot gehouden met de profielvak-cspe’s Groen BB en PIE GL waarbij één ICT-applicatie via Facet werd aangeboden. Als vervolg op deze pilot wordt in 2020 voor BWI, Groen en PIE in alle leerwegen van één onderdeel het aandeel in Facet uitgebreid. Facet is voor dat onderdeel de drager.