nieuws

STO bedragen 2019 verhoogd

STO bedragen 2019 verhoogd

10 oktober 2019

In het kader van Sterk Techniekonderwijs hebben scholen in 2019 geld ontvangen voor alle leerlingen die in BB, KB en GL ingeschreven stonden op de profielen BWI, PIE en M&T. Het bedrag per leerling is verhoogd. 

Per leerling is € 2.650,- (BB en KB) of € 1.325,- (GL) ontvangen. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 3.078,- (BB en KB) en € 1.539,- (GL) per leerling (voor BB en KB dus ruim  € 400,- per leerling meer). De verhoging komt door loon- en prijsbijstelling én de definitieve leerlingaantallen van 1 oktober 2018.

In 2019 hebben alle vmbo-scholen geld gekregen voor het maken van regioplannen. Ook deze bedragen worden per leerling verhoogd van € 34,- (BB en KB) naar € 38,50 en € 17,- (GL) naar € 19,25. Dit bedrag voor het maken van de plannen wordt uitbetaald op basis van alle leerlingen in een beroepsgerichte leerweg van het vmbo.

Lees de regeling