nieuws

Onbevoegde techniekdocenten voor de klas?

Onbevoegde techniekdocenten voor de klas?

14 oktober 2019

In dagblad Trouw geeft Tweede Kamerlid Wiersma van de VVD aan dat zij pleiten voor de inzet van onbevoegde techniekdocenten. Zo zou een einde kunnen worden gemaakt aan de tekorten in het vo en het mbo.

‘Wij stellen een noodmaatregel voor om de bevoegdheid even in de ijskast te zetten en mensen gedurende drie of vier jaar de mogelijkheid te geven voor de klas te staan’, zo citeert Trouw VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Hij verwacht dat op deze manier meer mensen uit het bedrijfsleven voor het onderwijs zullen kiezen.

De VVD wil de werkervaring van mogelijke techniekdocenten centraal stellen en niet hun lesbevoegdheid. De verantwoordelijkheid daarvoor zou bij de scholen moeten komen te liggen.

Lees meer

Het ministerie van OCW laat dit kalenderjaar een serie gespreksronden uitvoeren rond de gewenste bevoegdheid van o.a. beroepsgerichte vmbo docenten. In deze gespreksronden komen o.a. de verschillende onderdelen van de opleiding (didactiek, vakdidactiek, vakkennis) aan de orde en waar de verantwoordelijkheid ligt (overheid, schoolleiding) bij de discussie rond bekwaamheid / bevoegdheid. De uitslag van deze gespreksronden is nog niet bekend.