nieuws

Leerwerktrajecten

Leerwerktrajecten

6 november 2019

Sinds de invoering van de profielen in het vmbo komen er vragen binnen over leerwerktrajecten. Hieronder zet nieuwvmbo.nl de feiten op een rijtje.

Leerwerktrajecten:

  • Leerwerktrajecten kunnen alleen aangeboden worden aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg.
  • Leerwerktrajecten mogen alleen worden aangeboden als er een samenwerkingsovereenkomst is met het mbo over de doorstroom van leerlingen die een leerwerktraject gevolgd hebben.
  • Leerlingen in een leerwerktraject moeten per leerjaar ten minste 640 uur stage lopen in een erkend leerbedrijf.
  • Leerlingen in een leerwerktraject moeten examen doen in Nederlands en het (hele) beroepsgerichte programma, profielvak én vier beroepsgerichte keuzevakken. De eindcijfers voor Nederlands en het profielvak en het combinatiecijfer van de beroepsgerichte cijfer moeten ten minste een zes zijn. Verder geldt, zoals gebruikelijk, dat de eindcijfers voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 mogen zijn.
  • Leerlingen die een leerwerktraject met goed gevolg hebben afgesloten krijgen een diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject en zijn toelaatbaar tot een verwante niveau 2 opleiding op het mbo. Omdat lwt-leerlingen een diploma hebben zijn ze niet toelaatbaar tot een entree-opleiding.

In alle vmbo-profielen kan een leerwerktraject aangeboden worden. Leerlingen worden met een speciale lwt-code ingeschreven.

Heeft u nog andere vragen over leerwerktrajecten. Kijk dan bij de veelgestelde vragen of stel een nieuwe vraag op nieuwvmbo.nl.