nieuws

Vakinhoudelijke uitwerkingen beschikbaar

Vakinhoudelijke uitwerkingen beschikbaar

7 januari 2020

De schoolexamenbank vmbo is officieel gestopt, maar de vakinhoudelijke uitwerkingen die van beroepsgerichte keuzevakken zijn gemaakt, blijven beschikbaar.

Waar examenprogramma’s globaal omschreven zijn, gaan vakinhoudelijke uitwerkingen dieper op de inhoud van de programma’s in en wordt er meer onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerwegen.

Je kunt het zien als een voorbeeldmatige uitwerking van het examenprogramma en vergelijken met syllabi voor de profieldelen, maar syllabi zijn voorschrijvend, vakinhoudelijke uitwerkingen dienen ter inspiratie.

Op deze pagina kunt u deze vakinhoudelijke uitwerkingen vinden.