nieuws

Wat moet en mag - nieuwe boekjes

Wat moet en mag - nieuwe boekjes

6 november 2019

In de afgelopen weken zijn er twee nieuwe boekjes verschenen in de serie ‘Wat moet en wat mag‘. De ene gaat over het PTA en de andere over de samenwerking tussen vmbo en mbo.

  • Wat moet en wat mag. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) met tal van voorbeelden en tips voor een goed PTA (download).
  • Wat moet en wat mag. De samenwerking vmbo en mbo. In dit boekje staat de formele samenwerking tussen vmbo en mbo centraal en wordt toegelicht wat er mogelijk wordt in het kader van het wetsvoorstel doorlopende leerroutes (download).

Beide boekjes zijn digitaal beschikbaar, maar kunnen bij nieuwvmbo ook in print besteld worden.

Wilt u een van de boekjes graag ‘in de hand houden’? Stuur dan een mail aan info@platformsvmbo. Vermeld in de mail duidelijk welk boekje u wilt ontvangen, hoeveel exemplaren en naar welk adres ze gestuurd kunnen worden. Voor elke zending wordt € 7,50 administratie- en portokosten in rekening gebracht. De rekening wordt bij de zending gevoegd en kan niet digitaal toegestuurd worden.