nieuws

CSPE 2020 Opdrachten in Facet

CSPE 2020 Opdrachten in Facet

28 november 2019

Op maandag 25 november 2019 organiseerde het CvTE (College van Toetsing en Examinering) een voorlichtingsbijeenkomst over opdrachten in Facet bij het cspe 2020 van BWI, Groen en PIE.

Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst.

Het CvTE onderzoekt of de cspe’s digitaal vanuit Facet aangeboden kunnen worden, Daardoor wordt het cspe onafhankelijk van de drager en wordt de organisatielast voor scholen verminderd. Het is geenszins de bedoeling om praktijk zelf te vervangen door opdrachten in Facet: de verandering zit in de manier van aanbieden en niet in de inhoud

Voordelen
Als de cspe’s digitaal vanuit Facet worden aangeboden, maakt de kandidaat vanuit Facet uitstapjes naar praktijkopdrachten. Voordelen hiervan zijn:

  • De school hoeft geen losse applicaties te installeren en te beheren per kandidaat
  • Tijdens de afname van het profielvak-cspe hoeft niet te worden geswitcht tussen Facet en de ‘gewone’ computeromgeving
  • De ICT-opdrachten in Facet zijn onafhankelijk van de drager
  • De leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt met animaties en afbeeldingen in plaats van tekst
  • Teksten kunnen verklankt worden (voorgelezen).

In 2020 wordt voor BWI, Groen en PIE voor alle leerwegen Facet de drager voor één onderdeel van het cspe.